czwartek, 3 grudnia 2015

Coś się dzieje- ścieżki rowerowe w Żarach

Przy okazji remontu al. Wojska Polskiego poprawiono również biegnącą wzdłóż ulicy ścieżkę rowerową- uwaga- nie ciąg pieszo-rowerowy, który oznacza znak C-13-C-16, a ścieżkę rowerową, którą wskazuje znak C-16.
Opisując tę ściezkę i nie tylko, wytykając błędy na mojej stronie ponad rok temu, nie spodziewałem się, że w końcu w Żarach doczekamy się cywilizowanych przejazdów przez skrzyżowania. Właśnie wczoraj doznałem szoku! Skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Kalinowskiego, ma po pierwsze wydzielony przejazd wymalowany na czerwono oraz osobną sygnalizację świetlną. Te dwa elementy zasadniczo poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu. Z doświadczenia wiem, że kierowcy będą musieli się do tego przyzwyczaić. Cała ścieżka po lifcie doznała przyplywu płynności jazdy.

Ale jest jedno ale... Piesi jak i biegacze nie potrafią rozróżniać znaków,o których wcześniej wspominałem i zamiast iść, czy biec chodnikiem korzystają ze wspomnianej ścieżki rowerowej, która wyraźnie określa znak C-13. Pieszy, czy biegacz na ścieżce stwarzają ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zarówno mnie jako rowerzysty czy też siebie. Jadąc z przeciętną prędkością 20 km/h, a na treningu bywa i 40km/h, zderzenie z biegaczem czy też pieszym może być na prawdę niebezpieczne. Już nie raz doszło by do takiej sytuacji. I w tym miejscu apeluję do wszystkich tych, którzy biegają czy chodzą po ścieżkach- zwracajcie uwagę czy nie jesteście na ścieżce rowerowej. Szanujcie siebie i innych, na treningu spacerze nie jesteście sami, są też inni uczestnicy ruchu. Na pewno ktoś może mi zarzucić, że ja również poruszam się po chodniku rowerem. Tak zgadza się, ale wówczas zachowuję szczególną ostrożność. No i fakt jest taki, że kodeks drogowy dopuszcza poruszanie się rowerzysty po chodniku  w kilku przypadkach:
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Na koniec podam taki przykład: czy podczas treningu piłkarskim na murawie boiska, piesi czy biegacze byli by mile widziani? Odpowiedźcie sobie sami na to pytanie...

P.S.
Małe przypomnienie jeśli chodzi o znaki nakazów, które dotyczą pieszych i rowerzystów:


Znak C-13 droga dla rowerów, znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerówjeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku w którym się porusza

Znak C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po prawej.
Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po prawej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej.

Źródło: http://wrower.pl/,Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza